Andreas modell

Jag har foto på Andreas som snaggat sig från lång håret till snagga.
Det är hans sista vackra långa håret<3